Mainonta

Finnpanel Oy
Kansallisen Radiotutkimus 2016:

Finnpanel Oy:n toteuttaman Kansallisen Radiotutkimuksen tulosten mukaan Radio Sputnikia kuuntelee Suomessa yli 31 000 henkilöä,
joista 65% on miehiä.

Suurin osa heistä on alempia tai ylempiä toimihenkilöitä, joilla on korkea koulutus, hyvin palkattu ammatti ja riittävät varat. Heidän asuinpaikkansa on Pääkaupunkiseutu tai muut Suomen suurimmat kaupungit.

Enemmistö kyselyyn vastanneista ostaa mielellään tuotteita ja palveluita
Suomesta. Radio Sputnikia kuunnellaan pääosin päivisin,
autolla tai työpaikalla.

Lähes puolet Radio Sputnikin kuuntelijoista kokee, että radiomainonta
on auttanut heitä ostopäätöksissään. TNS Gallup Finlandin tutkimuksien mukaan Radio Sputnikia kuunnellaan iästä ja sukupuolesta riippumatta.

TARJOAMME ASIAKAILLEMME
MAINOSKAMPANJAN JOKA TAVOITTAA
VENÄJÄNKIELISEN KOHDERYHMÄN
SUOMESSA PARHAITEN